Danes, 30.09.2010 – Predložit…

Danes, 30.09.2010 – Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1