Novi pravilniki in obrazci za …

Novi pravilniki in obrazci za Obračun davka od dohodkov pravnih oseb – http://si.tc/5d