Računovodja opominja, 30.11.2…

Računovodja opominja, 30.11.2010 – Poročanje pravnih oseb o plačah – obrazec 1-ZAP/M