Računovodja opominja – 30.11….

Računovodja opominja – 30.11.2010 Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1 #Opomnik