Podatki za plačevanje prispev…

Podatki za plačevanje prispevkov za zasebnike, November 2010 – http://si.tc/dv