Računovodja opominja, 17.1.20…

Računovodja opominja, 17.1.2011 – Predložitev obračuna in plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika