Računovodja opominja, 31.01.2…

Računovodja opominja, 31.01.2011 – Predložitev poročila o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1 #Opomnik