Javni razpis za sofinanciranje…

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja za pridobitev izobrazbe – http://si.tc/ne