Računovodja obvešča: Povpre…

Računovodja obvešča: Povprečne mesečne plače, Slovenija, marec 2011 – http://si.tc/tb #Pla