Računovodja obvešča: Povpre…

Računovodja obvešča: Povprečne mesečne plače, Slovenija, september 2011 http://t.co/guWGTjpL via @Eracunovodstvo