Računovodja uporablja: E-ISKA…

Računovodja uporablja: E-ISKALNIK SKP-08 – Koda poklica skladno s Standardno klasifikacijo poklicev 2008 (SKP-08) http://t.co/u1tmDMvv