Vlaganja v opredmetena osnovna…

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetnik izkazuje v poslovnih knjigah http://t.co/rzURLhxD