Rok za predložitev obračuna DOHDej in uvrstitev v…

Rok za predložitev obračuna DOHDej in uvrstitev v zavarovalno osnovo eracunovodstvo.org/blog/pojasnilo… via @Eracunovodstvo