E-računi: Obvestilo v zvezi z dobropisi in elektro…

E-računi: Obvestilo v zvezi z dobropisi in elektronskim zavračanjem e-računov – goo.gl/LfPyQV