Podatki za obračun plač, julij 2010

Podatki za obračun plač, julij 2010 – http://skrci.me/a9Jjg