Opomnik: Sprememba predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (s.p.-ji) med davčnim letom

Opomnik: Sprememba ak.doh.od dejavnosti – http://skrci.me/2FSkz