Računovodja opominja, 8.12.20…

Računovodja opominja, 8.12.2010 – Poročanje Banki Slovenije – investicijski skladi in skladi denarnega trga #Opomnik