Računovodja obvešča: Zakons…

Računovodja obvešča: Zakonsko poročanje o sklenjenih avtorskih in podjemnih pogodbah v 2011 http://t.co/TVDKVldL